Försäljningsvillkor

Giltiga per 2019-04-05

Som konsument som handlar hos Figurgrossisten Sweden med organisationsnummer 910625-0054 omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Tillämplighet
Figurgrossisten Sweden’s allmänna försäljningsvillkor för konsumenter och företagare gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Figurgrossisten Sweden's hemsida utgör Figurgrossisten Sweden's ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Figurgrossisten Sweden's hemsida och i övriga publikationer, exempelvis katalogen, är det informationen på hemsidan som gäller. 

Pris och Betalning
Priserna på Figurgrossisten Sweden’s hemsida uppdateras i realtid och visas både exklusive och inklusive moms.
Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan.

Figurgrossisten Sweden äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan Figurgrossisten Sweden och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Försäljning sker mot kontokort, faktura, delbetalning, direktbetalning genom Trustly eller PayPal.

Försäljning kan inte ske till omyndig eller beställare under 18 år. Leverans sker endast till följande länder Sverige, Norge, Danmark, Finland.
Order som blir ej utlösta debiteras en avgift enligt outlöst försändelseinformation längre ner på denna sida, för att täcka Figurgrossisten Sweden’s kostnader för frakt och administration. 

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som "Orderbekräftelse från FigurGrossisten.se: XXXX" via e-post. Detta mejl utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Figurgrossisten Sweden’s lager, erhåller kunden via e-post besked att ordern är på väg samt bifogad kvittens. Vid fakturabetalning erhåller kunden en faktura efter leveransen av ordern.

Vid uppenbara felaktigheter såsom s.k. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges på produkten, i mottagningsbekräftelsen eller kvittensen, äger Figurgrossisten Sweden rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och kvittens skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga order. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern där det framgår om varan kan skickas genom figurgrossisten.se frakt eller med någon av följande distributör och tjänst: DHL SERVICE POINT respektive DHL PAKET/PALL (DHL PAKET, DHL STYCKE, DHL HOME DELIVERY, DHL PALL, DHL PARCEL CONNECT, DHL PAKET EXPORT, DHL EUROCONNECT) samt UPS STANDARD och DSV transporttjänster.

För direktleveranser där mottagaren inte tackar ja till en leverans inom 4 arbetsdagar från den dagen sändningen finns på mottagarens närmaste terminal debiteras en lagerhyra enligt distributörens prislista. Om ett sådan lagerhyra uppkommer faktureras detta av Figurgrossisten Sweden med bifogat underlag från respektive fraktbolag.

Leverans
Order på produkter som finns i lager, mottagna före klockan 10.00 expedieras som regel samma dag. Orderbekräftelse skickas endast per e-post och då till den adress du angivit på ordern. Varor kan även hämtas hos 24:ans present import dock inte innan mottaget e-post med besked om att varor finns för hämtning.

Leveranstid som anges till 2-5 vardagar i webbutiken innebär tid det minst tar från det att din order inkommer tills den finns för avhämtning eller leverans.
Leveranstid som anges i veckor innebär att varan eventuellt har en längre leveranstid som är som lägst 1 vecka och högst 8 veckor.
Förväntad leveranstid på en beställningsvara visas på respektive produkt och är ett datum som kan förkortas betydlig.

Din order levereras hem till dina dörr eller till närmaste ombud beroende på vilken fraktmetod du väljer.
Gäller ej upphämtning hos 24:ans present import där kunden själv ansvarar för hämtning av beställda produkter.

Har du tackat ja till ett leveranstillfälle från DHL eller DSV men är ej anträffbar på platsen vid leveranstillfället varpå leveransen går tillbaka till DHL eller DSV terminal blir du debiterad en avgift om 350 SEK inkl. moms för att täcka DHLs eller DSV's transportkostnader i samband med ett nytt utkörningstillfälle.

Figurgrossisten Sweden står för risken för varan tills varan är utlämnad till kund.

Butik
Figurgrossisten Sweden driver enbart internetförsäljning och har därmed ingen fysisk butik.
Figurgrossisten Sweden är dotterbolaget till företag 24:ans present import.

Genom ett samarbete med 24:ans present import erbjuder vi möjlighet i form av köp av produkter på figurgrossisten.se och upphämtning av dem i butiken hos 24:ans present import.

För adress och öppettider besök 24:ans present import hemsida på: http://www.present-import.com

Ändring av order
Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packas hos Figurgrossisten Sweden. Ändring kan ske per telefon till 
077 421 88 33 eller per e-post: order@figurgrossisten.se. Efter att din order paketerats kan ändringar inte göras.

Avbeställning
Som privatkund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen packas hos Figurgrossisten Sweden. Avbeställning skall meddelas Figurgrossisten Sweden per e-post till order@figurgrossisten.se dock inte senast än 2 dagar efter genomfört beställning.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts innan de har skickats från lager utan gått i retur till Figurgrossisten Sweden debiteras en avgift om f.n. 375 kr inklusive moms för leveranser som har skickats med DHL SERVICE POINT och DHL PAKET samt 2x fraktkostnad + 10% (2x fraktkostnad motsvarar dubbel så mycket som för frakten för leverans till dig enligt orderbekräftelsen) för alla övriga försändelser oberoende av fraktbolaget; för att täcka Figurgrossisten Sweden’s transport- och administrationskostnader.

Garanti
Garantitiden är 12 månader på hela Figurgrossisten Sweden’s sortiment. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Figurgrossisten Sweden direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Figurgrossisten Sweden lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 30 dagar ifrån mottagandet. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. 

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att använda vår retur/reklamation sida eller kontakta Figurgrossisten Sweden’s kundtjänst. När du kontaktar oss behöver du uppge ordernummer för att identifiera köpet och administrering av återköpet. Vid retur står kunden för risken av skador på produkter.

Önskar du skicka in varan själv utan föregående kontakt med Figurgrossisten Sweden ska du använda dig av följande adress. 

Figurgrossisten Sweden
Kungsleden 9
286 95 Eket

Varan bör förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från Figurgrossisten Sweden), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. 

Varor som levererats på pall måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten.

Ångerrätten
Figurgrossisten Sweden erbjuder 14 dagars ångerrätt enligt  med distansavtal för privatpersoner. Kunden står själv för kostnader av återsändning av varor.
Skador som uppstår på mottagna varor vid ångerrätten debiteras kund enligt varans pris.
Kunden ansvarar själv att reklamera eventuella transportskador till det valda fraktbolaget vid returnering av produkt/er.

Öppet köp
Öppet köp för alla varor gäller enlig med distansavtal upp till 14 dagar från och med mottaget beställning.

Reklamation
Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) bör du reklamera det till Figurgrossisten Sweden. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och inte har några skador samt att de har de egenskaper du förväntar dig. 

Du kan anmäla reklamation via vår retur/reklamation sida eller genom att ringa vår kundtjänst. Uppge ordernummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer samt en förbetald fraktsedel för återsändande av reklamerad produkt. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återsändandet av varan.

Observera att erhållande av returnummer och fraktsedel ej är att likställa med godkänd reklamation. Med användande av det av Figurgrossisten Sweden erhållna returnumret bör varan tillställas Figurgrossisten Sweden inom 14 dagar från meddelandet av returnummer. 

Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. Figurgrossisten Sweden kontrollerar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 600 kr inklusive moms för att täcka Figurgrossisten Sweden’s kostnader för returen.

Transportskada bör anmälas samma dag som du tar emot leveransen till Figurgrossisten Sweden via vår retur/reklamation sida eller genom att mejla vår kundtjänst. Transportskada måste bli anmält inom 5 dagar från mottagande av leveransen. I annat fall kommer inte anmälan godkännas. Du bör under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Figurgrossisten Sweden.

Ansvar för fel
Föreligger fel som Figurgrossisten Sweden ansvarar för, åtar sig Figurgrossisten Sweden att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Figurgrossisten Sweden. Figurgrossisten Sweden’s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). Figurgrossisten Sweden bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet eller annan ekonomisk skada.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

Personuppgifter
Figurgrossisten Sweden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Figurgrossisten Sweden. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusi
ve avbeställa katalog och direktutskick) genom att logga in på vår webbsida med det e-post adress och lösenord du har valt.

Kundkonton
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Figurgrossisten Sweden’s hemsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Om du ger dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kontot vara behöriga att lägga beställningar för den juridiska personens räkning. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Figurgrossisten Sweden detta och att byta ditt lösenord.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. 
Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Figurgrossisten Sweden’s hemsida är och kan vara i marknadsföringssyfte. 
De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet. 
Figurgrossisten Sweden förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive - men ej begränsat till, -priser och produkterbjudanden utan föregående avisering. 
Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Figurgrossisten Sweden friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. 
Vid eventuell tvist följer Figurgrossisten Sweden Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. 
Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges. 

Denna publikation på servern http://figurgrossisten.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften. 

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Figurgrossisten Sweden friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.
Figurgrossisten Sweden förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive - men ej begränsat till – priser och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom. 

Figurgrossisten Sweden och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. Figurgrossisten Sweden ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådant dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle. 

Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Figurgrossisten Sweden därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. 

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen http://figurgrossisten.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Figurgrossisten Sweden.

Alternativt tvistlösning
Om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnat åtgärdas genom direktkontakt med Figurgrossisten Sweden har du i din egenskap av konsument rätt att vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan.
Detta för att göra upp i godo. Alternativet kan användas endast av dig som är bosatt inom EU där den andra parten är också etablerad inom EU.
Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se.
Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Länkar till tredje parts webbplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Figurgrossisten Sweden och Figurgrossisten Sweden bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Figurgrossisten Sweden tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Figurgrossisten Sweden av aktuell webbplats.